Diensten

 • Opstart van uw zelfstandige activiteit onder de vorm van een vennootschap of éénmanszaak.
 • Opstellen financieel plan, haalbaarheidsstudie;
 • Voeren van de boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen en zorgen voor de vervulling van de courante, terugkerende fiscale verplichtingen (btw- en andere aangiften, klantenlisting, opgaves, voorafbetalingen,…) bij ons op kantoor of bij u ter plaatse;
 • Opstellen van balansen en resultatenrekeningen;
 • Periodieke rapportering;
 • Bespreking en analyse van de tussentijdse resultaten;
 • Boekhoudkundig advies en bijstand;
 • Nazicht en controle van de boekhouding;
 • Afsluiten van de boekhouding;
 • Opstellen van verslagen van de algemene vergadering;
 • Bijstand bij de vennootschapsrechterlijke verplichtingen;
 • Financiële analyse van de onderneming;
 • Blijft je papierwerk liggen? Dan kan je ook op ons rekenen! Wij komen ook aan huis jouw administratie doen (facturen opmaken, offertes maken, betalingen uitvoeren, bestellingen plaatsen,…)
 • Optimalisatie van uw fiscaal dossier (op vlak van personen- en vennootschapsbelasting);
 • Invullen van de fiscale aangiften;
 • Bijstand en verdediging bij fiscale controles;
 • Familiale opvolging en successieplanning;
 • Advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij uw onderneming;
 • Ontbinding, fusie en vereffening vennootschap